You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
ISO27001:2013
Tiêu chuẩn quốc tế duy nhất đề cập đến các yêu cầu của Hệ thống Quản lý An toàn thông tin (ISMS). Tiêu chuẩn được thiết kế để đảm bảo lựa chọn sự kiểm soát an toàn tương xứng và phù hợp.
Information Management

Information Management

ISO 27001:2013 Certificate
Thông tin là quan trọng với hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào. Được chứng nhận ISO/IEC 27001 sẽ giúp bạn quản lý và bảo vệ các tài sản thông tin có giá trị.

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế duy nhất đề cập đến các yêu cầu của Hệ thống quản lý An toàn thông tin (ISMS). Tiêu chuẩn được thiết kế để đảm bảo lựa chọn sự kiểm soát an toàn tương xứng và phù hợp.
Links and Downloads
Head Office Address
4 Navigation Court
Harris Business Park
Hanbury Road
Stoke Prior
Bromsgrove
Worcestershire
B60 4FD
T: 0044 (0)1527 877 462
F: 0044 (0)1527 833 483
ACM - UK in Viet Nam
Eurowindow Building
No. 27, Tran Duy Hung Street
Trung Hoa Ward
Cau Giay District

Hanoi City
Viet Nam Country
Tel: +84 24 3776 0033
Fax: +84 24 3776 0022
Email: acm@acmcert.com.vn
Website: www.acmcert.com.vn
International offices
Verify ACM Certificates
Partners and customers